maand december

DECEMBER (wintermaand) 

Zijn er eind december veel mollen, dan laat de winter met zich sollen.

 • Grondige schoonmaak geven aan allerlei tuinmateriaal.
 • Het bevroren gazon zo weinig mogelijk bewandelen.
 • Rozen beschermen tegen de vorst.
 • Snoeien van de in de zomer bloeiende struiken.
 • Waterplanten binnen laten overwinteren en geregeld water geven.
 • Kuipplanten controleren die binnen staan en spaarzaam water geven.
 • Blad van het gras harken (in de borders laten liggen)
 • Bladeren in de dakgoot verwijderen.
 • Zaadkransen, vetbollen en pindaslingers voor de vogels maken.
 • Druif, braam en kiwi bemesten met beendermeel, uiterlijk vóór half januari.
 • Druif, kiwi en braam terugsnoeien; het knipsel gebruiken als winterstek.
 • Meidoorn en veldjesdoornhaag in vorm snoeien.
 • Besdragende heesters en klimmers in vorm snoeien
 • Pas geplante wintergroene hagen en struiken extra water blijven geven
 • Nestkastjes schoonmaken en ophangen